Wordt Oefentherapie vergoed?
Behandelkosten worden conform polisvoorwaarden vergoed. Kijk voor meer informatie in uw verzekeringspolis. Raadpleeg in ieder geval ook altijd uw polis voor de voorwaarden van uw (aanvullende) zorgverzekering. Of u kunt natuurlijk contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor meer informatie over vergoeding

Zonder verwijzing naar de oefentherapeut
Sinds 2008 kunt u rechtstreeks naar de oefentherapeut Cesar|Mensendieck zonder verwijzing van uw arts. Directe Toegang Oefentherapie (DTO) maakt oefentherapie voor iedereen rechtstreeks bereikbaar. Het geeft u als pati├źnt de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van arts, een oefentherapeut in te schakelen. Dit geldt ook wanneer u door uw fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, verloskundige, chiropractor of andere hulpverlener bent verwezen naar oefentherapie.

Screening
Wanneer u zich aanmeldt zonder verwijzing van de huisarts zal eerst een screening plaatsvinden. Deze screening moet duidelijk maken of u met uw klacht/hulpvraag bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres bent. Wanneer uw klacht/hulpvraag niet geïndiceerd is voor oefentherapie, zal de oefentherapeut u adviseren alsnog naar uw huisarts te gaan. Bekijk uw polisvoorwaarden voor de vergoeding van oefentherapie door uw verzekeraar.

Verzeker u goed voor oefentherapie
Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom is het aan te raden een passende aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen oefentherapie zijn opgenomen. Is uw huidige polis ontoereikend dan kunt u ieder jaar voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen en heeft u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.