Sherborne

Een kind ontwikkelt zich via bewegen, voelen, proberen, herhalen en communicatie. Communicatie en interactie spelen een belangrijke rol bij het hechten. Hechting is de basis behoefte die ieder kind heeft om de nabijheid van ouders en/of verzorgers te zoeken. De relatie biedt veiligheid, geborgenheid en voldoening. Een goede hechting speelt een belangrijke rol bij de emotionele en sociale ontwikkeling van een kind. Soms kan er iets gebeuren waardoor een kind niet goed kan hechten. Dit kan komen door problemen bij het kind, zoals hoge prikkelbaarheid bij het kind (bijvoorbeeld bij een huilbaby of een kind net een gesloten karakter) maar ook door problemen binnen het gezin of door emotionele problemen bij de ouders. Ook door omstandigheden buiten het kind of gezin om kan de hechting verstoord worden, bijvoorbeeld wanneer het kind door ziekte langere tijd gescheiden moet worden van de ouders. Onveilig hechting kan zich uiten in extreem aan de ouders hangen of juist amper opzoeken van de ouders/ opvoeders. Weinig zelf vertrouwen, een slecht zelfbeeld en agressief gedrag komen vaak voor. Het doel van de Sherborne is het stimuleren van zelf vertrouwen en vertrouwen tussen een volwassene en een kind. Er wordt gewerkt aan een goede basis voor een open en gelijkwaardige relatie tussen het kind en ouder. Dit is een relatie waarin met niet probeert om greep te krijgen op de ander, maar waarin de ander binnen de grenzen van zijn mogelijkheden wordt gestimuleerd. De ouder leert zijn opvoedgedrag zo aan te passen dat het kind alsnog positieve hechtingservaringen kan opdoen. Tijdens de therapie krijgt uitleg over wat hechting is en welke invloed u zelf kunt hebben op de hechting van uw kind. Door middel van video feedback gaat u zien welk opvoedgedrag een kind beangstigt of in de war brengt en hoe u sensitief op uw kind kunt reageren. Door samen te oefenen krijgt uw kind meer vertrouwen in zichzelf en in u als ouder/opvoeder. Daardoor zullen de problemen afnemen en zal het contact met uw kind Sherborne wil doormiddel van bewegingen en spellen de persoonlijkheidsontwikkeling stimuleren. Hierbij staan 2 basisbehoeftes centraal

 • Vertrouwen door veiligheid in relatie met anderen
 • Zelfvertrouwen door de basisveiligheid in het eigen lichaam. Er worden verbindingen gelegd tussen de emotionele, rationele sociale en lichamelijke ontwikkeling van het kind of de volwassenen en dit doormiddel van beweegspelletjes waarbij de volwassene en het kind onderling:
 • Ervaringen kunnen inhalen die het kind gemist heeft tijdens zijn eerste levensjaren
 • De individu zich bewust is van zijn lichaam en de mogelijkheden ervan
 • Het kind of volwassen kunnen onderzoeken en ontdekken welke vormen van relaties er tussen hen/mensen kunnen zijn. Een kind leert eerst de mogelijkheden kennen van zijn lichaam en bewegingen vervolgens verkend een kind zijn omgeving waarbij de communicatie met anderen een belangrijke rol speelt.

De methode van Sherborne bevordert:

 • een sterk vertrouwen in het eigen lichaam Een persoon moet zijn eigen lichaam kennen en de bewegingsmogelijkheden kunnen gebruiken. Iemand die zich goed en veilig thuis weet in zijn eigen lichaam, heeft een stevige basis om een gezonde persoonlijkheid op te bouwen en om zijn omgeving, zowel personen als objecten, te gaan verkennen. Via eenvoudige bewegingservaringen helpt men mensen zich te concentreren en te richten op het eigen lichaam. Men helpt hen te luisteren naar hun lichamelijke sensaties en zich zo bewust te worden van de mogelijkheden en beperkingen van hun lichaam. Zo groeit ook het vertrouwen in zichzelf.
 • het vertrouwen om de omringende wereld te leren kennen Iemand die zich veilig voelt, zal de drang voelen om steeds verder te gaan exploreren. Via bewegingservaringen krijgt de persoon greep op begrippen met betrekking tot ruimte (bijvoorbeeld ver en dichtbij, groot en klein, …) en tijd (snel en traag, ritme, …).
 • de mogelijkheid om zinvolle relaties aan te gaan Het is in de relatie tot de andere dat we onze eigen identiteit beter leren kennen en kunnen ontplooien. Men komt los van de ouderlijke afhankelijkheid dankzij zinvolle relaties met anderen. Via eenvoudige bewegingsspelletjes met anderen wordt langzaam het vertrouwen in die ander opgebouwd en kan er geëxperimenteerd worden met verschillende vormen van interactie. Het contact tussen de volwassene en het kind kan variëren van een koesterend zorg dragen voor, naar een uitdagen tot initiatieven bij het kind te laten. Het samen bezig zijn en daarvan genieten staan voorop. Door samen te oefenen krijgt uw kind meer vertrouwen in zichzelf en in u als ouder/opvoeder. Daardoor zullen de problemen afnemen en zal het contact met uw kind. De volwassene moet echter steeds openstaan voor gedragingen en gevoelsuitingen van het kind. Beweging wordt gebruikt om gevoelens van vertrouwen en zelfvertrouwen te stimuleren. Dit bevorderd de algemene motoriek en stimuleert het zelfbeeld van het kind.

Intake gesprek

We starten met een intakegesprek. Daarna houden we een voormeting met een korte video-opname en een interview. De uitkomsten koppelen we naar u terug in een feedbackgesprek. Vervolgens stellen we samen met u de doelen op en gaat de interventie van start. De sessies eindigen met een nameting en een gesprek over

Doelgroep

 • De Sherborne methode kan gebruikt worden bij kinderen met autisme
 • Pleegkinderen
 • Adoptie kinderen
 • Kinderen met een leer/gedrag/ontwikkelingsachterstand waarbij er aan een positief zelfbeeld wordt gewerkt Door samen te oefenen krijgt uw kind meer vertrouwen in zichzelf en in u als ouder/opvoeder. Daardoor zullen de problemen afnemen en zal het contact met uw kind