Klachtenregeling Oefentherapie

Als u een klacht heeft over uw behandeling of bejegening, dan vraag ik u dat direct met mij te bespreken. Een goed gesprek is vaak voldoende om de problemen op te lossen. Komen we er samen niet uit dan is het goed om te weten dat de praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van de VvOCM. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar www.vvocm.nl