Tarieven
Door de invoering van de vrije tarieven is het tarief mede afhankelijk van de contracten met de borgverzekeraars. Indien u onvoldoende of niet aanvullend verzekerd bent ontvangt u zelf de rekening en gelden er volgende tarieven voor 2023/2024.

Intake en onderzoek in de praktijk € 54,00
Behandeling in de praktijk € 39,00
Behandeling aan huis € 52,00
Screening * € 13,50
Sportmassage € 25,00
Verslaglegging aan derden ( bijvoorbeeld letselschade) € 75,00
Niet nakomen afspraak 100%

Sporttarieven

Cesarfit (1x per week) € 32,50
Cesarfit (2x per week) € 39,50
Pilates (1x per week) € 34,50
Pilates (2x per week) € 42,00
Bodyshape (1x per week) € 32,50
Bodyshape (2x per week) € 39,50
1 losse les € 10,00
Inschrijfkosten € 15,00

* Screening is van toepassing bij Directe Toegankelijkheid Oefentherapie.

Uw verantwoordelijkheid
Controleert u voor de zekerheid de polis van uw verzekering of neemt u contact op met de desbetreffende zorgverzekeraar om na te gaan in hoeverre Oefentherapie Cesar wordt vergoed. Wanneer u in behandeling gaat zonder dekking van uw verzekering, zijn de kosten voor uw eigen rekening.
Een behandeling dient bij verhindering ten minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd telefonisch, per e-mail of ingesproken op het antwoordapparaat. De behandelafspraak op maandag dient de vrijdag ervoor, uiterlijk om 18.00 uur te zijn afgezegd.

Indien de behandeling te laat of niet wordt afgezegd, wordt er 100% van de gemaakte afspraak bij u in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Zie betalingsvoorwaarden.